Η εταιρεία

Η εταιρεία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δ. - ΛΕΟΥΣΗ Μ. Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «Go Green» ιδρύθηκε το 2008 ως Τεχνική - Συμβουλευτική Εταιρεία Μελέτης, Κατασκευής και Συντήρησης Χώρων Πρασίνου.

Η ίδρυση της Εταιρείας «Go Green», ήταν η φυσική κατάληξη της δραστηριοποίησης των ιδρυτικών μελών και των συνεργατών της στη διαμόρφωση ή αναβάθμιση χώρων πρασίνου χρησιμοποιώντας την εμπειρία και τις επιστημονικές γνώσεις που διαθέτουν.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία go green αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες μελέτης, επίβλεψης, διαχείρισης και κατασκευής έργων που αφορούν:

 • Αρχιτεκτονική και φυτοτεχνική μελέτη διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων.
 • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την αειφόρο διαχείριση ή αποκατάσταση του Τοπίου.
 • Εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης εδάφους.
 • Εγκατάσταση δικτύων αυτόματης άρδευσης.
 • Φυτοτεχνικές κατασκευές διαμόρφωσης και ανάπλασης υπαίθριων χώρων.
 • Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων.
 • Εγκατάσταση φυτικού υλικού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
 • Διαχείριση - Συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων πρασίνου.
 • Κατασκευή - Διαχείριση Πρότυπων Βιολογικών Αγροκτημάτων.

Η Εταιρεία, με προσήλωση στην παροχή ποιοτικών κατασκευών που σέβονται το περιβάλλον, παρέχει τεχνογνωσία σε Δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Τεχνικές Εταιρείες και Ιδιώτες σε ότι αφορά το πράσινο.

Από την έναρξη της δραστηριότητάς της, η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει μελέτες διαμόρφωσης του τοπίου καθώς και φυτοτεχνικές μελέτες με παράλληλη επίβλεψη της κατασκευής των έργων αυτών. Παράλληλα, η Go Green ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία την κατασκευή έργων πρασίνου σε ένα ευρύ φάσμα εργολαβιών. Οι κατασκευές αυτές περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση εξωτερικών χώρων σε επαγγελματικά κτίρια, σε Ξενοδοχειακά Συγκροτήματα, σε δημόσια κτίρια, σε ιδιωτικές κατοικίες καθώς και σε κοινόχρηστους χώρους στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Αττικής και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Garden design & construction

Η εταιρεία μας Go Green επιδιώκει να είναι ένας πάροχος ποιότητας στο σχεδιασμό του δικού σας Τοπίου, στην κατασκευή του Tοπίου αυτού καθώς και στη διατήρησή του σε υψηλά επίπεδα ποιότητας.

Το πάθος μας είναι να δημιουργήσουμε μοναδικούς εξωτερικούς χώρους διαβίωσης που να είναι αλληλένδετοι με το περιβάλλον τους και με τις ανάγκες που προορίζονται να καλύψουν.

Η Αρχιτεκτονική του Τοπίου, είναι η επιστήμη και η τέχνη που έχει σαν βασική της λειτουργία να δημιουργεί και να διατηρεί την αισθητική στον ευρύτερο φυσικό χώρο. Οι εξωτερικοί χώροι που σχεδιάζονται και δημιουργούνται από την Go Green προωθούν την επαφή του επισκέπτη με τη φύση, γεγονός που αποτελεί στις μέρες μας πρωταρχική ανάγκη για να τον τονώσει ψυχικά και σωματικά.

Η τελειότητα είναι το πάθος το δικό μας και των συνεργατών μας και αντιμετωπίζουμε κάθε κήπο με ιδιαίτερη προσοχή, λεπτομέρεια και αποτελεσματικότητα

Είναι τα απλά πράγματα που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε:

 • Αληθινή και συνεχής επικοινωνία με τον πελάτη
 • Επαγγελματική και αξιόπιστη εργασία
 • Τήρηση χρονοδιαγράμματος,

έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε χωρίς ταλαιπωρία τη διαδικασία κατασκευής του δικού σας τοπίου από την αρχή μέχρι το τέλος.

Η Go Green είναι μέλος του Συλλόγου Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου (Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.). Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στην 1η Τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στελεχώνεται από δύο πτυχία Β βαθμίδας του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών στην κατηγορία Έργων Πρασίνου.