Διεθνής έκθεση Giardina

Διεθνής έκθεση Giardina

Η go green παραβρέθηκε στην Διεθνή Έκθεση κηποτεχνίας Giardina στην πόλη της Ζυρίχης στην Ελβετία.