Επαγγελματική άρδευση - Τεχνολογίες Νερού

Επαγγελματική άρδευση - Τεχνολογίες Νερού

Η go Green συμμετείχε στο εξειδικευμένο Σεμινάριο "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΡΟΥ" που διοργάνωσε η Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.