Φυτεμένο Δώμα Νοσοκομείου Ευαγγελισμού

Φυτεμένο Δώμα Νοσοκομείου Ευαγγελισμού

Σύμβουλος στο Έργο Κατασκευής του φυτεμένου Δώματος της «ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» στην Αθήνα (Ιούλιος 2014).