Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η go Green ανέλαβε τη Μελέτη Διαμόρφωσης του Περιβάλλοντα Χώρου του Νέου Κτηρίου του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και των Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία (Σεπτέμβριος 2014).