Συντήρηση Πρασίνου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Συντήρηση Πρασίνου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανάληψη της διαχείρισης – συντήρησης του Πρασίνου του Περιβάλλοντα Χώρου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιούνιος 2014).