Κτιριακό Συγκρότημα Γραφείων της Alpha Bank

Κτιριακό Συγκρότημα Γραφείων της Alpha Bank


Κατασκευή Περιβάλλοντα Χώρου ενός από τα κτίρια που ανήκει σε κτηριακό συγκρότημα γραφείων στον Άγιο Στέφανο Αττικής έκτασης περίπου 5.000m2 (που περιελάμβανε χωματουργικές εργασίες, εγκατάσταση υπόγειου αυτόματου αρδευτικού δικτύου, πλήρωση των παρτεριών με κηπευτικό χώμα και φύτευση 900 δένδρων – θάμνων και ποωδών φυτών).