Νέα Πτέρυγα Νοσοκομείου Ευαγγελισμός

Νέα Πτέρυγα Νοσοκομείου Ευαγγελισμός


Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επίβλεψης και συντονισμού κατά την κατασκευή του φυτεμένου δώματος και του περιβάλλοντα χώρου του κτηρίου «ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» στην Αθήνα (τοποθέτηση υλικών υποδομής ταρατσόκηπου, υποστρώματος ανάπτυξης, φύτευση 2.700 θάμνων και δένδρων καθώς και εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου).