Eden Beach Resort Hotel

Eden Beach Resort Hotell


Διαχείριση Πρασίνου Eden Beach Resort Hotel στην Ανάβυσσο Αττικής και εκπόνηση Μελέτης Φύτευσης περιβάλλοντος χώρου του Ξενοδοχείου στα πλαίσια του Έργου Ανακαίνισής του.