Ιδιωτική κατοικία (Διόνυσος)

Ιδιωτική κατοικία (Διόνυσος)


Μελέτη φυτοτεχνικής διαμόρφωσης ιδιωτικής κατοικίας στο Διόνυσο Αττικής με επιλογή μεγάλης ποικιλίας φυτικών ειδών και δημιουργία συνθέσεων με μορφολογικές και χρωματικές αντιθέσεις. Τα φυτά αποτελούν δομικό στοιχείο του χώρου και βοηθούν στη λειτουργική ενοποίηση ή διαχωρισμό των χώρων αλλά και στην αισθητική αναβάθμιση και ανάπλασή τoυ.