Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πανεπιστήμιο Κύπρου


Μελέτη Διαμόρφωσης του Περιβάλλοντα Χώρου του κτηρίου του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και των Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία συνολικής έκτασης 3.000 m2, όπου προβλέπεται και η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και αιθρίων.