Περιβάλλων χώρος Ολυμπιακού χωριού

Περιβάλλων χώρος Ολυμπιακού χωριού


Σχεδιαστική πρόταση ανάπλασης Ζώνης Πρασίνου Ολυμπιακού Χωριού με τη δημιουργία θεματικού πάρκου και ένταξη ποικίλων δραστηριοτήτων υπερτοπικής σημασίας. Πρόταση δημιουργίας υπερυψωμένης διαδρομής «Ελαίας» κατά μήκος του Πάρκου σε σχήμα κλάδου ελιάς που ήταν το σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.