Βίλα Κλωναρίδη

Βίλα Κλωναρίδη


Μελέτη ανάπλασης του περιβάλλοντα χώρου της Βίλλας Κλωναρίδη επί της Οδού Πατησίων όπου οι βασικές κατευθύνσεις για το σχεδιασμό και την ανάπλασή της ήταν η διευκόλυνση της προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας στους χώρους του κήπου, η εξασφάλιση της λειτουργικότητας στη χρήση των χώρων αυτών, η απόδοση ενός ενιαίου χαρακτήρα στον περιβάλλοντα χώρο, η ανάδειξη της κεντρικής εισόδου της Βίλλας καθώς και η σύνδεση του υπό μελέτη χώρου με το γειτονικό πάρκο μέσω διαδρόμων κίνησης πεζών.