Αστική Θερμική νησίδα

Η πυκνή δόμηση των πόλεων και η ανθρωπογενής θερμότητα από τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία, τα κλιματιστικά κτλ. είναι οι παράγοντες που προκαλούν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και τροποποιούν το μικροκλίμα στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας. Στις πυκνά δομημένες αστικές περιοχές οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες από ό,τι στα αραιοκατοικημένα προάστια.