Προδιαγραφές εγκατάστασης δένδρων

Το ιδανικό για την εγκατάσταση είναι σκαφτεί μια περιοχή βαθιά και περίπου 5 φορές μεγαλύτερη από τη διάμετρο της ριζόσφαιρας. Το έτοιμο μίγμα εδάφους θα ενθαρρύνει την αύξηση ρίζας πέρα από τη ριζόσφαιρας και θα έχει ως αποτέλεσμα ένα υγιέστερο δέντρο. Στη μεταφύτευση, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το χώμα θα κρατηθεί γύρω από τις ρίζες. Πάντα πρέπει οι χειρισμοί του δέντρου να γίνονται από τη μπάλα χώματος και όχι από τον κορμό ή τους κλάδους. Επίσης δεν πρέπει να στεγνώσει η ριζόσφαιρα κατά την μεταφύτευση. Ακόμη δεν πρέπει να τραυματίσουμε την ρίζα όταν τοποθετείται.