Θερμική άνεση του ανθρώπου στους αστικούς υπαίθριους χώρους

Στις ημέρες µας, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τους υπαίθριους χώρους στο αστικό περιβάλλον, καθώς έχει γίνει κατανοητό ότι συνεισφέρουν στην ποιότητα ζωής των πόλεων, ή αντιθέτως αν δεν είναι σωστά διαμορφωμένοι δύναται να εντείνουν την απομόνωση και την κοινωνική αποξένωση. Δυστυχώς, η έλλειψη συντονισμού διαφόρων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων που ελέγχουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δημόσιων υπαίθριων χώρων δημιουργούν τοπία από πλατείες, διαδρόμους κίνησης πεζών, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, κ.α. κενά και χωρίς να προκαλούν το ενδιαφέρον του επισκέπτη να τα αξιοποιήσει.